fbpx

1.TITULAR DEL WEB

La identitat i la resta d’informació sobre la companyia titular del web s’estableix a l’apartat “Qui som” accessible a la HomePage (pàgina d’inici) d’aquest lloc web i de cada web pertanyent a LIVEN S.A.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions (d’ara endavant denominades com Avís Legal) tenen per objecte regular l’ús d’aquest lloc web que el seu titular posa a disposició del públic dins la present URL. La utilització del lloc web per part d’un tercer li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena d’aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal. El titular del web pot oferir a través del web, serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, perjudicials pels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del web per part d’altres Usuaris. Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i d’altres que es trobin en el present lloc web. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del web o de tercers.

4. PUBLICITAT

El lloc web NO alberga continguts publicitaris o patrocinats. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb Serveis publicitaris: rgpd@liven.es

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al mateix grup empresarial, així com dels elements continguts en ell i en les seves pàgines web (inclosos amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen al web), excepte que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers. En aquest sentit, el titular d’aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets. Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines webs, estan protegits per la Llei. El titular de la web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús públic i/o comercial a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines webs i els serveis que ofereixen. L’Usuari únicament i exclusiva podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d’aquest web i pàgines webs pertanyents al mateix amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular de la web. Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la web o del titular dels mateixos. Oposició al “press-clipping” sense autorització a través de qualsevol procediment i suport, sense comptar amb l’autorització expressa i escrita del seu editor, als efectes del que estableix l’article 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1. Responsabilitat per l’Ús del web

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant el titular de la web, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari. El titular del web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al web, però el titular del web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web. L’Usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del web basada en la utilització per part de l’Usuari del web. Si és el cas, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats al titular del web amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat per enllaços

Els enllaços o links continguts en el web i les pàgines webs pertanyents al mateix i no poden conduir a altres webs gestionades per tercers. El titular de la web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. El titular del web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o la informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

7. OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular del web o mitjançant la web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti al titular del web es consideraran no confidencials, reservant-se el titular del web el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

8. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

El titular del web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús del present web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular del web.